Apstiprinātas Preiļu novada pašvaldības komisijas

19.07.2021.

6. jūlija Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada pašvaldības komisiju sastāvu un komisiju nolikumus. Jaunizveidotajā novadā darbosies astoņas komisijas:

  • Preiļu novada pašvaldības Administratīvā komisija 5 cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Inta Klindžāne, komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Inga Vilcāne, komisijas locekļi: Alīna Nesterjuka, Sanda Launerte, Ilona Žukova,
  • Preiļu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 5 cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Inese Pedāne, komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Ingūna Rubane, komisijas locekļi: Inta Kivleniece, Ārija Pudule, Inta Rumaka,
  • Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija 5 cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētāja – Vita Biezaite, komisijas priekšsēdētāja vietniece – Inta Klindžāne, komisijas locekļi: Irina Vaivode, Ināra Upeniece, Ainārs Streļčs,
  • Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu komisija 5 cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Inese Kunakova, komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Skaidrīte Medne, komisijas locekļi: Inese Kursīte, Māra Pudnika, Ingūna Barkeviča,
  • Preiļu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija 3 cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Ārijs Vucāns, komisijas locekļi: Inese Pedāne, Sanda Launerte,
  • Preiļu novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisija (Starpinstitucionālais sadarbības modelis sociālajam riskam pakļauto bērnu/ jauniešu atbalstam – Sadarbības vienība) 6 cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Andrejs Zagorskis, Preiļu novada Bāriņtiesas pārstāvis – Valentīna Krīvāne, Preiļu novada Labklājības pārvaldes pārstāvis – Anita Čodare, Preiļu novada Izglītības pārvaldes pārstāvis – Anita Džeriņa, Valsts Probācijas dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma, Valsts policijas pārstāvis – pēc deleģējuma,
  • Preiļu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija 3 cilvēku sastāvā: Preiļu novada domes pārstāvis – Lauris Pastars, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma, Valsts meža dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma,
  • Preiļu novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētāja – Vita Biezaite, komisijas priekšsēdētāja vietniece – Ināra Upeniece, komisijas locekļi: Mairita Stulpiņa, Ainārs Streļčs, Silvija Dreijere.

Pašvaldības komisijas izveidotas, pamatojoties uz Preiļu novada domes nolikumus. Tās darbosies saskaņā ar katras komisijas apstiprināto nolikumu.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 19.07.2021.