16. jūlija Preiļu novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

16.07.2021.

 PREIĻU  NOVADA  ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2021. gada 16. jūlijā plkst. 15.00 Preiļu novada domes zālē, Raiņa bulvāris 19 , Preiļi

 DARBA KĀRTĪBA

  1. Par Preiļu novada domes 2021. gada 27. maija lēmuma (protokols Nr.9, 28.§) precizēšanu
  2. Par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projekta ”Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās daļas jumta vienkāršotā atjaunošana” realizācijai
  3. Par dotācijas pieprasīšanu
  4. Par komisijas nolikumu un komisijas sastāvu apstiprināšanu
  5. Par Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas izveidošanu
  6. Par Preiļu novada ģerboni

        Priekšsēdētājs                                                                                                Ārijs Vucāns

Pēdējās izmaiņas: 16.07.2021.