Preiļu novada domes deputātu tikšanās ar novada sociālā darba profesionāļiem

13.07.2021.

Pirmdien, 12. jūlijā, Preiļu novada kultūras centrā noritēja Preiļu novada domes vadības un deputātu tikšanās ar Preiļu novada Labklājības pārvaldes, sociālo dienestu un sociālo aprūpes institūciju vadību un sociālajiem darbiniekiem.

Piedaloties pašvaldības pārstāvjiem un sociālā darba profesionāļiem, izvērtās vērtīga diskusija par kopējās struktūras izveidošanu, sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti, pakalpojumu izmaksām un sociālā darba organizēšanu jaunizveidotajā Preiļu novadā.

Līdz administratīvi teritoriālajai reformai sociālo aprūpes iestāžu pakļautība novados bija ļoti dažāda. Ja Preiļu novadā visas sociālās aprūpes institūcijas strādāja vienotā sistēmā, un darbu koordinēja Labklājības pārvalde, tad Vārkavas un Riebiņu novados, kā arī Aglonas pagastā sociālās aprūpes centri un pansionāti darbojās gan autonomi, gan pagastu pārvalžu administrācijas pārvaldībā. Sarunas laikā sociālo aprūpes institūciju vadītāji norādīja uz vienota koordinatora nepieciešamību.

Klātesošie pārrunāja arī jautājumus par sociālo darbinieku lomu, sociālo pakalpojumu daudzveidību un to kvalitāti turpmākajā darbā, mājas aprūpes pakalpojuma pilnveidošanu. Sociālā darba speciālisti ierosināja, ņemot vērā pašvaldības iespējas, ieviest arī alternatīvus, mūsdienīgus pakalpojumus, pārņemot ne tikai Latvijas kolēģu, bet arī citu valstu  pieredzi.

Tikšanās noslēgumā Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns informēja, ka atbildība par labklājības nozari saskaņā ar pienākumiem ir uzticēta Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrajam vietniekam Anitai Brakovskai. Sociālā darba jomu pārskatīs un, ja nepieciešams, piedalīsies darba koordinēšanā arī Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs, kas tiks ievēlēts jau jūlijā.

Ārijs Vucāns, noklausoties sociālā darba profesionālu viedokļus, izteica savu redzējumu, ka efektīva un kvalitatīva darba nodrošināšanai visām sociālā darba un sociālās aprūpes institūcijām nākotnē jābūt Labklājības pārvaldes pārvaldībā. Veidojot apjomīgu struktūru, būs nepieciešams arī konkurss uz iestādes vadītāja amatu.

Domes izpilddirektors Aldis Džeriņš pavēstīja, ka līdz vienoto Preiļu novada domes saistošo noteikumu izstrādei un apstiprināšanai Preiļu novada Labklājības pārvalde darbosies šobrīd spēkā esošo saistošo noteikumu ietvaros. Savukārt Aglonas, Riebiņu un Vārkavas pagastu pārvalžu sociālie dienesti un sociālās aprūpes institūcijas strādās saskaņā ar attiecīgās pagasta pārvaldes saistošajiem noteikumiem.

       

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 14.07.2021.