Apstiprinātas Preiļu novada domes pastāvīgās komitejas

08.07.2021.

Trešdien, 7. jūlijā, Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti ievēlēja domes pastāvīgās komitejas. Jaunizveidotajā Preiļu novadā darbosies trīs pastāvīgās komitejas, katra piecu deputātu sastāvā.

Finanšu komitejās darbosies deputāti Ārijs Vucāns, Pēteris Rožinskis,  Anita Brakovska, Lauris Pastars un Maruta Plivda. Infrastruktūras un novada attīstības komitejā tika ievēlēti deputāti Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Aigars Zīmelis, Raimonds Rubins un Juris Erts. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā darbosies  deputāti Iveta Stare, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Nedežda Hļebņikova un Andris Pastars.

Domes pastāvīgās komitejas izveidotas saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības nolikuma 26. punktu.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 08.07.2021.