Sākusies iesniegumu pieņemšana pabalsta piešķiršanai mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimeņu skolēniem

07.07.2021.

Jūlijā ir uzsākta iesniegumu pieņemšana pabalsta piešķiršanai mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimeņu skolēniem. Pirmajās dienās Labklājības pārvaldē vērsušās jau 12 daudzbērnu ģimenes.

Vēršam uzmanību, ka minētajam pabalstam līdz jaunu saistošo noteikumu izstrādei var pieteikties Aizkalnes, Pelēču, Saunas un Preiļu pagastā, kā arī Preiļu pilsētā deklarētās ģimenes. Atbilstoši Labklājības ministrijas norādījumiem pārejas periodā atbalsts iedzīvotājiem tiek sniegts pēc deklarētās dzīvesvietas atbilstoši bijušās (apvienojamās) pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Tāpat atgādinām, ja ģimenes vecākie bērni vēl nav izvēlējušies izglītības iestādi vai informācija par pirmklasnieku uzņemšanu izglītības iestādē vēl nav pieejama sociālo darbinieku datu bāzēs, vecākam ir iespēja pārvaldē iesniegt izziņu par bērna turpmākajām izglītības gaitām, tiklīdz šī informācija ir vecāka rīcībā. Minētajam pabalstam var pieteikties līdz septembra beigām.

Pēdējās izmaiņas: 07.07.2021.