Turpinās projekta “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā” realizācija

29.06.2021.

Turpinās projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/024 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā” realizācija.

Projekta ietvaros ir paredzētas uzbūvēt 2 komersantu vajadzībām pielāgotas teritorijas, kuras publiskas izsoles rezultātā tiks iznomātas komersantiem.

2020. gada 22. decembrī tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “IN GRUPA” par objekta “Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, divu moduļu mājām, laukumu un inženierkomunikācijām izbūvi Preiļos, Meža ielā” izbūvi. Paredzamā līguma cena bez PVN sastāda EUR 737 213.15. Līguma izpildes termiņš – 8 mēneši. Būvdarbi tika uzsākti 2021. gada maijā, jo līdz tam nebija piemēroti laikapstākļi būvdarbu veikšanai.

Noslēgti arī Būvuzraudzības un Autoruzraudzības līgumi. Būvuzraudzību objektam veiks SIA “Marčuks”, paredzamā līguma cena bez PVN sastāda – EUR 13 913.00. Autoruzraudzību objektam veiks SIA “Jēkabpils PMK”, paredzamā līguma cena bez PVN – EUR 9 900.00.

Turpinās darbi pie objekta “ntervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā”, kas ir iekavējušies COVID 19 pandēmijas apstākļu dēļ.

Projektu koordinatore
Sanita Meļko

Pēdējās izmaiņas: 29.06.2021.