Noslēgumam tuvojas projekta ”Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” būvdarbi

29.06.2021.

2021. gada 27. janvārī ekspluatācijā tika nodots objekts “Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai, Preiļos” projekta Nr.5.6.2.0/16/I/013 ”Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros.

Noslēgumam tuvojas arī projekta 2. darbības “Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošajā teritorijā” objekta “Tipveida neapkurināmās angāra ēkas, divu moduļu tipa sadzīves ēku un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā” būvdarbi. Objektu plānots nodots ekspluatācijā 2021. gada augustā.

Objekts publiskas izsoles veidā tika izsolīts un pašvaldība 2021. gada 5. martā noslēdza nomas līgumu ar SIA “Preiļu putni” par objekta nomas tiesībām. Nomas tiesību līgums noslēgts uz 15 gadiem.

Projekta vispārējais mērķis ir vērsts uz MK noteikumos noteikto 5.6.2.SAM mērķi – teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Projekta konkrētais mērķis – paaugstināt Preiļu novada esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem, izbūvējot Rietumu ielu Preiļos un Industriālo zonu Rietumu ielai piegulošajā teritorijā.

Sanita Meļko
projektu koordinatore

Pēdējās izmaiņas: 29.06.2021.