Eiropas Savienība un solidaritāte krīzes laikā

28.06.2021.

16.-17.jūnijā notika pirmais starptautiskais pasākums Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” projektā “Jauniešu sadarbība un solidaritāte krīzes laikā, izmantojot radošumu un mākslu jeb SOLIDART (Network for the youth debate about the solidarity in crisis times through creativity and art)”. Sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem projekta partneri diemžēl tikās nevis klātienē Slovēnijā, bet gan attālināti ZOOM platformā.

Projekta mērķis ir sadarbība starp dažādu valstu jauniešiem un citām sabiedrības grupām, dodot iespēju komunicēt, debatēt, attīstīt radošumu un inovatīvas idejas, vienlaikus izzinot Eiropas kopējās vērtības un aktīvāk iesaistoties vietējo pašvaldību sabiedriskajā dzīvē.

SOLIDART piedalās 8 valstu pašvaldības un nevalstiskās organizācijas – Grosupljes pašvaldība Slovēnijā (vadošais partneris), Polija, Bulgārija, Grieķija, Portugāle, Francija, Spānija, kā arī  Latvijas partneri – Preiļu novada pašvaldība un Jauniešu centrs “ČETRI”.

Pirmajā dienā psrojekta partneri prezentēja savas pārstāvētās organizācijas, tai skaitā starptautiskās aktivitātes un projektus. kā arī SOLIDART projektā plānotās aktivitātes par to, kā jauniešus iesaistīt sabiedriskajā dzīvē un kā viņiem veidot sadarbību ar citām sabiedrības grupām. Par Preiļu novada pašvaldību stāstīja Attīstības daļas vadītāja Elita Jermolajeva, uzsverot dažādu valstu sadarbības un pieredzes apmaiņas nozīmi.

Otrajā dienā notika projektā iesaistīto organizāciju diskusijas par jauniešu aktivitātēm COVID-19 krīzes laikā, demonstrējot dažādas formas, metodes un līdzekļus gan jauniešu, gan citu sabiedrības grupu atbalstam, piemēram, seniori stāsta jauniešiem par savām profesijām un karjeras ceļu; tiek organizētas online galda spēles; online teātris, izveidots īpašs Youtube konts; iniciatīva “1000 kustības” katru dienu u.c. Arī Preiļu novada Jauniešu centra “ČETRI” vadītāja Santa Ancāne-Novikova un speciāliste Sintija Ančeva iepazīstināja ar savu pieredzi pasākumu organizēšanā COVID-19 ierobežojumu laikā.

Projekta SOLIDART ietvaros plānojam uzsākt sadarbību starp Jauniešu centru “ČETRI” un Preiļu pensionāru biedrību, organizējot kopīgus pasākumus jau šovasar, piemēram, Preiļu parka sakopšanu, sportiskās aktivitātes u.c. Tāpēc SOLIDART pasākumā piedalījās 10 Preiļu pārstāvji, tai skaitā gan Jauniešu centra “ČETRI” brīvprātīgie, gan arī Preiļu pensionāru biedrības vadītāja Marija Briška.

 

Projekta SOLIDART koordinatores Elita Jermolajeva, Sintija Ančeva

Pēdējās izmaiņas: 28.06.2021.