Preiļu Galvenā bibliotēka aicina darbā metodiķi

14.06.2021.

PREIĻU GALVENĀ BIBLIOTĒKA

Konkursa kārtībā aicina darbā (1 vakance uz nenoteiktu laiku) metodiķi (Profesijas kods 2351 02)

Darba pamatpienākumi:

 • Sniedz konsultatīvu un metodisko palīdzību visiem Preiļu novada administratīvās teritorijas pagastu un skolu bibliotēku bibliotekāriem un popularizē to darbu;
 • Apmeklē Preiļu novada administratīvās teritorijas pagastu un skolu bibliotēkas, veic bibliotēku darba pārbaudes, kontrolē bibliotēku bibliogrāfiskā un bibliotekārā darba pamatprasību ievērošanu, apmāca jaunos darbiniekus;
 • Pieņem, apkopo un sastāda pārskatus par bibliotēku darbu;
 • Sagatavo pagastu bibliotēkas akreditācijai;
 • Nepieciešamības gadījumā apkalpo lietotājus Preiļu Galvenajā bibliotēkā;
 • Piedalās projektu izstrādē un realizācijā;
 • Strādā ar bibliotēku informācijas sistēmām;
 • Organizē kvalifikācijas, tālākizglītības pasākumus – seminārus, kursus, u.c.;
 • Strādā ar lietvedības dokumentiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Pārzina un pielieto bibliotēku nozares normatīvos dokumentus;
 • Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārzināšana lietotāja līmenī
 • Atbildības sajūta un spēja patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus.
 • Labas komunikācijas prasmes, spēja sadarboties, apzinīga un pozitīva attieksme pret veicamajiem pienākumiem;
 • Vēlme un prasme iesaistīties tematisko pasākumu organizēšanā un vadīšanā, prasme uzstāties auditorijas priekšā;
 • Spēja ātri apgūt jaunas prasmes;
 • Augstākā bibliotekārā izglītība, pieredze bibliotēku darbā un prasme strādāt ar bibliotēku informācijas sistēmu Alise tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • Darbu Preiļu centrā (Kārsavas ielā 4).
 • Piecu dienu darba nedēļu. Saskaņā ar grafiku, darbs arī sestdienās.
 • Profesionālo zināšanu pilnveidošanu kursos un apmācībās.
 • Interesantu un dinamisku darbu radošā kolektīvā.

Kontaktpersona – Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja Ilona Skorodihina, tālrunis uzziņām: mob.t. 26819391, e-pasta adrese: ilona.skorodihina@preili.lv

Ja redzat sevi šajā amatā, lūdzu, iesniedziet savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi”Pieteikums uz vakanci metodiķa amatam” Preiļos, Kārsavas ielā 4, LV-5301 vai pa e-pastu ilona.skorodihina@preili.lv  līdz 2021. gada 10. jūlijam (ieskaitot).

Mēs sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz nākamo atlases kārtu 10 darbadienu laikā.

 

Pēdējās izmaiņas: 14.06.2021.