Fotografē parku un piedalies konkursā “Kas mīt tavā parkā?”

10.06.2021.

Līdz šī gada 30. jūnijam gan pieaugušie, gan bērni tiek aicināti piedalīties fotokonkursā “Kas mīt tavā parkā?”. Konkursu rīko Lietuvas NVO “Inovatorių slėnis” un tas norisinās projektā “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā”.

Fotokonkursa mērķis ir ne tikai popularizēt fotogrāfiju kā pašizpausmes līdzekli, bet arī izceltseno parku īpašo nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Tāpēc fotoentuziasti aicināti doties uz Preiļu vai kādu citu parku un iemūžināt tā bagātības fotogrāfijās! Konkurss tiek rīkots divās vecumu grupās: bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam un pieaugušie.

Labāko darbu autori saņems NVO “Inovatorių slėnis” balvas un labākās fotogrāfijas tiks iekļautas ceļojošā izstādē. Labākajiem septiņiem bērnu grupas fotoautoriem vecumā no 12 līdz 14 gadiem būs iespēja no 19. līdz 25. jūlijam piedalīties bezmaksas starptautiskā vasaras nometnē Preiļos.

Darbi jāiesūta uz e-pastu fotografuojuparka@gmail.com līdz 2021. gada  30. jūnijam. Konkursa nolikums (PDF).

Konkurss tiek organizēts projekta “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajāsūdenstilpnēsLatvijā un Lietuvā” (SAVE PAST FOR FUTURE)Nr.LLI-476ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam.Projekta partneri ir Preiļu novada dome, Lietuvas nevalstiskās organizācijas “Inovatorių slėnis” un “Foundation for Peatland Restoration and Conservation”, kā arī Zarasu rajona pašvaldība Lietuvā. Projekta laikā tiks veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot ūdenstilpju sistēmas 3 parkos – Antalieptes klostera parkā un Kamarišķu muižas parkā Lietuvā un Preiļu muižas parkā. Projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 57 790,31 eiro.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tās nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Vilcāne
Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
25141858
ilona.vilcane@gmail.com

Pēdējās izmaiņas: 10.06.2021.