Apstiprināts Preiļu novada domes 2020. gada publiskais pārskats

31.05.2021.

27. maija Preiļu novada domes sēdē apstiprināts Preiļu novada domes 2020. gada publiskais pārskats ar diviem pielikumiem.

Publiskajā pārskatā iekļauts Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums par 2020. gadu un Neatkarīgu revidentu ziņojums.

Ar publisko pārskatu un tā pielikumiem varat iepazīties šeit: https://preili.lv/pasvaldiba/budzets/publiskie-parskati/

 

Pēdējās izmaiņas: 31.05.2021.