Kapusvētki Preiļu novada kapsētās

02.06.2021.

Aizkalnes pagasts

12. jūnijā plkst. 11.00 Sv. Mise un kapusvētki Jasmuižas kapos

12. jūnijā plkst. 13.00 Bleidenes kapos

20. jūnijā plkst. 15.00 Raipoles kapos

26. jūnijā plkst. 15.00 Gāgu kapos

3. jūlijā plkst. 12.00 Sv. Mise un kapusvētki Daugaviešu kapos

Preiļu pagasts

12. jūnijā plkst. 15.00 Ribuļu kapos

10. jūlijā plkst. 15.00 Ivdrīšu kapos

11. jūlijā plkst. 15.00 Pupāju kapos

17. jūlijā plkst. 12.00 Seiļu kapos

7. augustā plkst. 15.00 Šoldru kapos

8. augustā plkst. 15.00 Dzeņu kapos

Saunas pagasts 

3. jūlijā plkst. 10.00 Aizupiešu kapos

3. jūlijā plkst. 15.00 Pauniņu kapos

4. jūlijā plkst. 15.00 Prīkuļu kapos

10. jūlijā plkst. 10.00 Betišķu kapos

10. jūlijā plkst. 14.00 Lakausku kapos

17. jūlijā plkst. 10.00 Orīšu kapos

17. jūlijā plkst. 12.00 Smelteru kapos

24. jūlijā plkst. 11.00 Skuteļu kapos

7. augustā plkst. 10.00 Anspoku kapos

Pelēču pagasts

5. jūnijā plkst. 13.00 Džeriņu kapos

6. jūnijā plkst. 15.00 Solkas kapos

3. jūlijā plkst. 12.00 Sv. Mise Kalupes baznīcā

17. jūlijā plkst. 12.00 Ārdavas kapos

17. jūlijā plkst. 13.00 Krasnagorkas kapos

24. jūlijā plkst. 12.00 Pelēču kapos

24. jūlijā plkst. 13.00 Gornijašu kapos

24. jūlijā plkst. 14.00 Bramaņu kapos

Preiļu pilsēta

31. jūlijā plkst. 15.00 Preiļu jaunajos kapos

1. augustā plkst. 15.00 Preiļu pilsētas kapos

22. augustā plkst. 15.00 Preiļu vecajos kapos

Pēdējās izmaiņas: 28.06.2021.