Pašvaldība piešķir līdzekļus Preiļu pils elektrotīklu pieslēguma ierīkošanai

31.05.2021.

27. maija domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu piešķirt līdzekļus elektrības pieslēgumam Preiļu pilij 8675,73 euro apmērā, tai skaitā PVN. Naudas līdzekļi 3675,73 euro tika paredzēti no Preiļu novada 2021. gada pamatbudžeta sadaļas “Ēku un ielu apgaismošanas izdevumi”, līdzekļi 5000 euro iedalīti no 2021. gada pamatbudžeta sadaļas “Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi”.

Kopš 2015. gada Preiļu novada dome veic mērķtiecīgus Preiļu pils un parka atjaunošanas darbus. Šogad paredzēts uzsākt Preiļu pils pārbūves 3. kārtas būvdarbus Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3.3.1.0/20/I/011 “Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai” un Interreg V-A pārrobežu sadarbības programmas Latvija-Lietuva projekta Nr. LLI-539 „Amatniecība kā tūrisma produkts bez robežām” ietvaros.

Plānoto darbu veikšanai 2021. gada sākumā tika noslēgts līgums starp Preiļu novada domi un AS “Sadales tīkls” par pils pieslēgumu elektrotīkliem. Līgumā paredzēta pieslēguma maksas daļa – 8675,73 euro, kas jāmaksā lietotājam, tas ir, pašvaldībai. Izmaksas pieslēguma izveidei sākotnēji nav paredzētas ne pils atjaunošanas projektos, ne domes budžetā.

Pēdējās izmaiņas: 31.05.2021.