Dome piešķir līdzfinansējumu Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās daļas jumta vienkāršotai atjaunošanai

28.05.2021.

27. maija domes sēdē deputāti ar balsu vairākumu pieņēma lēmumu piešķirt līdzekļus 9 538,50 euro apmērā līdzfinansējumam Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās daļas jumta vienkāršotai atjaunošanai.

Līdzekļi 4 350  euro apmērā tiek paredzēti no Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas apstiprinātā 2021. gada budžeta, savukārt 5 188,50 euro plānots no Preiļu novada domes 2021.gada pamatbudžeta sadaļas “Pārējie izglītības pakalpojumi”.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa paskaidroja, ka izglītības iestādes sporta zāles jumts un jumts savienojumā starp ēkas jauno un veco korpusu jau tecēja, un bija nepieciešama jumtu nomaiņa.

Piešķirtie līdzekļi 10% apmērā sastādīs līdzfinansējumu iepirkumam PND 2021/16M “Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās daļas jumta vienkāršotā atjaunošana”, kura plānotā līgumcena ir 95 385,01 euro ar PVN.

Projekta “Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās daļas jumta vienkāršotā atjaunošana” realizācijai nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

 

 

Pēdējās izmaiņas: 28.05.2021.