Tiks sakārtots automašīnu stāvlaukums pretī pilsētas tirgum

28.05.2021.

27. maija domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu slēgt nomas līgumu ar zemes īpašnieku par zemes gabala pretī pilsētas tirgum izmantošanu Preiļu pilsētas centra labiekārtošanai un autostāvvietas izmantošanai.

Līgums šobrīd tiek slēgts uz vienu gadu. Līgums nosaka, ka Preiļu novada dome maksās nomas maksu 50 euro mēnesī, tajā skaitā – iedzīvotāju ienākumu nodoklis.

Pēc nomas līguma noslēgšanas nolemts veikt teritorijas sakārtošanu, paredzot līdzekļus 1000 euro apmērā no budžeta sadaļas “Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana”.

Preiļu novada domes izpilddirektors Aldis Džeriņš informēja, ka šonedēļ beidzot tika panākta vienošanās ar zemes īpašnieku par zemes gabala, uz kura atrodas automašīnu stāvlaukums, iznomāšanu. Noslēgtais līgums dos iespēju salabot laukuma segumu.

Pateicoties pašvaldības administrācijai, vairākus gadus ilgušais process par vienošanās noslēgšanu zemes gabala izmantošanai beidzot ir atrisināts pozitīvi. Pateicamies pašvaldības deputātiem, kuri piedalījās sēdē un atbalstīja lēmuma pieņemšanu.

Pēdējās izmaiņas: 28.05.2021.