Pirmo mēnesi Preiļu novadā pieejams grupu dzīvokļa pakalpojums

27.05.2021.

 

Tieši Jurģu dienā, 23.aprīlī, kas jau izsenis iezīmējas kā diena, kad cilvēki pārcēlās uz jaunu dzīvesvietu, Preiļu novada Labklājības pārvalde pilntiesīgi uzsāka sniegt grupu dzīvokļa pakalpojumu, jo tika saņemta apliecība par pakalpojuma atbilstību sociālo pakalpojumu sniedzējam. Tas bija ilgi plānots un gaidīts notikums, un jau tuvāko nedēļu laikā pēc pakalpojuma uzsākšanas to uzsāka saņemt divas pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem.

Grupu dzīvokļi ir jauns sociālā pakalpojuma veids mūsu novadā, kas primāri paredz nodrošināt klientus ar mājokli, diennakts uzraudzību, kā arī sadzīves iemaņu uzturēšanu. Pakalpojums izvietots Preiļu pagasta Līčos, ēkas otrajā stāvā. Telpās veikti vienkāršotās atjaunošanas darbi, atjaunotie dzīvokļi ir labiekārtoti ar jaunām mēbelēm  un sadzīvei nepieciešamo inventāru. Nodrošināta arī brīvā laika aktivitāšu telpas labiekārtošana – tajā varēs gan apgūt dažādas kulinārijas prasmes, jo ir iegādāta daudzveidīga sadzīves tehnika, kā arī atzīmēt kādus svētkus, kad epidemioloģiskās prasības to atļaus darīt. Pirmais kopīgais pasākums nelielā pulkā jau noticis – tika cepta saldskābmaize, kas izdevās vienkārši lieliska. Tas bija simbolisks ciema kukulis no citiem Līču ēkas iemītniekiem (ēkas trešajā stāvā vienā spārnā izvietots krīzes centrs, otrā – pakalpojumu centrs, kas paredz izmitināšanas pakalpojumu senioriem, kuriem mitināšanās viņu dzīves vietās vairs nav bijusi iespējama), nododot gan zināšanas par ierauga gatavošanu, gan pašu maizītes cepšanas procesu.

Lai dzīvošana būtu pavisam ērta, klientiem ir pieejams aprīkojums veļas mazgāšanai, žāvēšana un gludināšanai. Brīvā laika pavadīšanas dažādošanai ir iegādāti dārzkopībai nepieciešamie darba rīki, trenažieri un dažādas galda spēles. Lai personām, kuras saņems grupu dzīvokļa pakalpojumu, būtu nodrošinātas daudzveidīgas nodarbības, ir izbūvēta āra lapene, iegādātas āra koka mēbeles, un, lai veicinātu fiziski aktīvu dzīvesveidu, tuvākajā laikā tiks pabeigta āra aktivitāšu laukuma izbūve. Tāpat ar mēbelēm un biroja tehniku labiekārtots sociālā darbinieka kabinets. Minētās darbības tikušas veiktas  Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2.kārtas projektā Nr.9.3.1.1./18/I/009 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā”.

Lai nodrošinātu pakalpojuma funkcionēšanu, ticis piesaistīts sociālais darbinieks. Stāsta pati Inga: “Sociālā darbinieka darbs šeit ir interesants un dinamisks. Pienākumu ir daudz un dažādi. Esmu plānotājs, organizētājs, novērtētājs, konsultants, uzticības un atbalsta persona, klientu interešu aizstāvis. Svarīgākais, viennozīmīgi, ir prast klausīties un ieklausīties pašos klientos, viņu vēlmēs un dzīves redzējumā. Ir jāļauj pašiem veikt izvēles attiecībā uz savu dzīvi. Tikai viņi paši zina, kas ir labāk, kas viņus dara laimīgus. Iepriekšējā pieredze sociālā darbinieka amatā gan aprūpes centrā, gan sociālajā dienestā rāda, ka tās ir tās pašas lietas, kas jebkuram cilvēkam – tā ir veselība un darbs. Viņu vajadzības nav īpašākas vai savādākas, viņiem ir tikai grūtāk tās realizēt, un tur ir nepieciešama sabiedrības sapratne un atbalsts. Klienti ir draudzīgi un atsaucīgi. Te ir viņu mājas, kur ir droši, mierīgi, kur ir iespēja vērsties pēc palīdzības vai konsultācijas, un tikt saprastiem un atbalstītiem. Uzskatu, ka mans uzdevums ir dot māju sajūtu, ģimenisku vidi, kur mācām, attīstām un atjaunojam sociālās funkcionēšanas spējas un prasmes.” Grupu dzīvokļu klienti ar speciālistu atbalstu jau sākuši apdzīvot siltumnīcu, stādot tajā tomātus un papriku, kā arī atbrīvojuši āra teritorijā esošo bruģi no nezālēm.

Lai arī pakalpojuma sniegšana ir tikai nupat uzsākta, ideju par tālākajām aktivitātēm priekšdienām ir gana daudz, lai klienti te patiesi justos kā mājās. Divas personas pakalpojumu saņem Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā, jo grupu dzīvokļa pakalpojuma saņēmēji – Preiļu novada pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējiem, kas 2016.gadā tika speciālistu komandā izvērtētas,  pakalpojumu 2 gadu garumā saņem bez maksas (personām saistošs ir tikai līdzmaksājums par  dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju atbilstoši izmantojamajai daļai), jo atbalsts ar sociālo pakalpojumu dzīvesvietā sniegšanu saistīto izmaksu segšanai tiek nodrošināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 27.05.2021.