Administratīvā apgabaltiesa noraida A. Zīmeļa pieteikumu par atkritumu apsaimniekošanas tarifa Preiļu novadā atcelšanu

26.05.2021.

2021. gada 25. maijā Preiļu novada domē ir saņemts Administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru noraidīts Aigara Zīmeļa pieteikums par Preiļu novada domes 2019. gada 26. septembra lēmuma “Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu Preiļu novadā” atcelšanu.

Administratīvās apgabaltiesas Spriedumā norādīts, ka apgabaltiesa neatrod pamatu secināt, ka dome nav pārbaudījusi un vērtējusi izmaksās iekļauto izdevumu lielumu  un to ekonomisko pamatojumu. Tarifs tika apstiprināts ar deputātu balsu vairākumu, līdz ar to secināms, ka vairākumam deputātu neradās šaubas par tarifa pamatotību.

Informācijai

2019. gada 26. septembra Preiļu novada domes sēdē apstiprināts atkritumu apsaimniekošanas tarifs Preiļu novadā 14,94 euro (bez PVN) par vienu kubikmetru.

Atkritumu apsaimniekošanas tarifs Līvānu novadā – 19,15 euro (bez PVN), Riebiņu novadā – 21,75 euro (bez PVN), Aglonas novadā – 19,98 euro (bez PVN), Vārkavas novadā – 21,95 euro (bez PVN).

Vairāk informācijas par atkritumu apsaimniekošanas tarifiem minētajos novados:

http://www.varkava.lv/lv/augseja-izvelne/nozares/Vide/Atkritumi

https://www.specatu.lv/images/pdfs/informacija_riebinu_novads.pdf

http://www.livani.lv/page/227&news_id=5777

http://www.aglona.lv/aktualitates/par-atkritumu-apsaimniekosanas-tarifu/

http://www.preilusaimnieks.lv/lv/aktualitates/archive/26-septembra-preilu-novada-domes-sede-tika-apstiprinats-jauns-atkritumu-apsaimniekosanas-tarifs-preilu-novada-41

Kārtējo reizi pašvaldības un kapitālsabiedrības darbiniekiem tiesvedības procesos nācās lieki tērēt darba laiku un pašvaldības resursus.

Pēdējās izmaiņas: 26.05.2021.