Preiļu parkā labiekārtota vide dabas izziņai naktī

26.05.2021.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts “Parks without borders” Nr. LV-RU-023.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  reģionu konkurētspēju,  izmantojot  to potenciālu  un  atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Preiļu parka Garenajā pussalā ir labiekārtota vide, lai varētu īstenot Latvijas-Krievijas pārrobežu projekta “Parki bez robežām” (Lv-RU-023) Zaļās klases aktivitātes – dabas izziņu naktī.

Preiļu parks pievērš uzmanību dabas procesiem un dabas lietu kārtībai diennakts tumšajā laikā. Naktīs daba ir joprojām aktīva, dzīves pilna un kustīga. Lai vairāk sajustu un spētu praktiskā veidā izzināt apkārtējo dabas vidi diennakts tumšajā laikā, ir labiekārtoti divi parka objekti – Garenā pussala, kur ierīkotas gaismas virtenes, un šobrīd tiek pabeigti darbi Ādama un Ievas salas izgaismošanai, kas atrodas 47 ha plašajā Preiļu parkā. Objekti izvēlēti tā, lai varētu dažādot dabas izziņas aktivitātes nakts laikā – vienā no objektiem ir pastaigu taka starp ūdeņiem, bet otrs atrodas parka klusajā daļā, kur nereti sastopami ne tikai dažādi putni, bet arī dzīvnieki (eži, vāveres, zaķi, sikspārņi, lapsas u.c.).

Iestājoties labvēlīgākiem epidemioloģiskajiem apstākļiem, projektā ir plānotas un paredzētas vairākas aktivitātes ar nelieliem pasākumiem parka dabas izziņai diennakts tumšajā laikā. Par iespēju piedalīties pasākumos tiks informēts vēlāk. Aicinām sekot informācijai sociālajos tīklos un pašvaldības mājas lapā www.preili.lv .

    

Sanda Čingule-Vinogradova
projekta vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 26.05.2021.