Pašvaldība piešķir līdzekļus Preiļu novada sportistu apbalvošanai

24.05.2021.

20. maijā Preiļu novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē tika skatīti jautājumi par Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņu un Preiļu novada iedzīvotāju apbalvošanu par sasniegumiem sporta jomā 2020. gadā.

Deputāti nolēma iedalīt līdzekļus Bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņu un pedagogu apbalvošanai summā 3000 eiro un novada iedzīvotāju apbalvošanai summā 1695 eiro. Naudas līdzekļi paredzēti no Preiļu novada 2021. gada budžeta sadaļas ”Pārējie izglītības pakalpojumi” un no plānotajiem izdevumiem budžeta sadaļā ”Pieaugušo sporta pasākumi”.

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktors Edgars Vaivods informēja, ka aizvadītā gada sezona bija bagātīga ar sacensībām un ražīga ar iegūtajām godalgotajām vietām, kaut gan tā nebija viegla sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī. Pašvaldības apbalvojumi tiek piešķirti jaunajiem sportistiem, kuri ieguvuši godalgotas vietas Latvijas valsts čempionātos un piedalījušies starptautiska mēroga sacensībās, kā arī viņu treneriem. Pašvaldības apbalvojumus saņems 34 Bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņi un 11 treneri.

Savukārt novada iedzīvotāji pagājušajā gadā veiksmīgi piedalījušies pieaugušo čempionātos un sporta veterānu sacensībās, kā arī guvuši labus rezultātus tajos sporta veidos, kuri netiek mācīti sporta skolā (džudo). Apbalvojumus saņems 15 sportisti.

Naudas balvas sportistiem piešķirtas, pamatojoties uz Preiļu novada domes 2017. gada 27. oktobra nolikumu ”Apbalvojumu piešķiršana Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas izglītojamiem par sasniegumiem sporta jomā” un Preiļu novada domes 2017. gada 27. oktobra nolikumu ”Apbalvojumu piešķiršana Preiļu novada iedzīvotājiem par sasniegumiem sporta jomā” un saskaņā ar Edgara Vaivoda iesniegumu.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 24.05.2021.