Jaunsardzes centrs uzsāk informatīvo kampaņu “Drošs karjeras plāns. Kļūsti par valsts aizsardzības mācības skolotāju”

21.05.2021.

Pirmdien, 24. maijā, Jaunsardzes centrs uzsāks informatīvo kampaņu “Drošs karjeras plāns. Kļūsti par valsts aizsardzības mācības skolotāju”, aicinot esošos pedagogus, augstāko izglītību ieguvušos, kā arī vidusskolu absolventus izvēlēties valsts aizsardzības mācības skolotāja profesiju.

Kampaņas ietvaros Jaunsardzes centrs informēs par iespējām kļūt par valsts aizsardzības mācības skolotāju un iegūt nepieciešamo kvalifikāciju, lai no 2024./2025. mācību gada nodrošinātu valsts aizsardzības mācības apguvi visās Latvijas skolās.

Jau pašlaik esošie pedagogi var iegūt valsts aizsardzības mācības skolotāja kvalifikāciju, piedaloties kursos, kuru kopējais ilgums ir apmēram 11 nedēļas, pabeidzot apmācību divu gadu laikā.

Savukārt vidusskolu absolventiem Jaunsardzes centrs piedāvā apmaksātas studijas Latvijas Sporta un pedagoģijas akadēmijas programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”, ja tiek noslēgts darba līgums ar Jaunsardzes centru. Šī programma ietver studijas gan pedagoģijā, gan militārajā jomā. Līdz ar to tās absolventi būs tiesīgi strādāt par valsts aizsardzības mācības skolotājiem un sporta skolotājiem, kā arī strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem bērnudārzos un interešu izglītības jomā.

Jau ziņots, ka 2020. gada 3. decembrī Saeima pieņēma Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumu, kas paredz, ka no 2024. gada 1. septembra valsts aizsardzības mācības priekšmeta apguve vidējās izglītības programmās būs obligāta. Lai nodrošinātu šī mācību priekšmeta apguvi visās Latvijas skolās, būs nepieciešami ap 250 valsts aizsardzības mācības skolotāji.

Jau vēstītska valsts aizsardzības mācība 2018. gadā kā pilotprojekts tika ieviesta 14 Latvijas skolās. Patlaban valsts aizsardzības mācību kā izvēles interešu izglītības priekšmetu pasniedz 68 Latvijas skolās, kurās to apgūst aptuveni 1900 skolēnu.

Valsts aizsardzības mācība tiek īstenota gan kā mācību priekšmets vispārizglītojošās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada ietvaros, gan kā interešu izglītība jeb brīvprātīga dalība vasaras nometnēs, lai uzlabotu un nostiprinātu praktiskās iemaņas.

Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā.

Papildu informāciju par iespējām iegūt valsts aizsardzības mācības skolotāja kvalifikāciju var iegūt, sazinoties ar Jaunsardzes centra  Plānošanas nodaļas vecāko ekspertu metodiskajos jautājumos pa tālruni 67335392 vai e-pastu edgars.strods@jc.gov.lv.

Informatīvi: www.jc.gov.lv/lv/valsts-aizsardzibas-maciba

www.sargs.lv/lv/tema/valsts-aizsardzibas-maciba

Informāciju sagatavoja:
Jaunsardzes centra
Plānošanas un organizācijas departamenta
Plānošanas nodaļas sabiedrisko
attiecību speciāliste
Katrīna Tiltiņa
Tālrunis +371 67335389.
E-pasts: katrina.tiltina@jc.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 21.05.2021.