Aptaujas rezultāti par darbu ar jaunatni Covid-19 laikā

20.05.2021.

Laika posmā no 2021. gada 21. aprīļa līdz 2021. gada 19. maijam norisinājās aptauja par darbu ar jaunatni Covid-19 ierobežojumu laikā Preiļu novadā.

Aptaujas mērķis bija izzināt un saprast Preiļu novada jauniešu problēmas, izaicinājumus un iespējas Covid- 19 laikā, lai rastu efektīvākos risinājumus darbam ar jaunatni, nodrošinot pozitīvu Preiļu novada jauniešu labklājību.
Aptaujā piedalījās tikai esošā Preiļu novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Aptauja bija anonīma.

Aptaujā kopumā piedalījās 142 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 87 respondenti vecuma grupā no 13-17 gadiem un 55 respondenti bija vecuma no 18 līdz 25 gadi. No 142 aptaujātajiem lielākā daļa bija sievietes (62%) un nedaudz mazāk vīrieši (38%) .

Respondentu vecuma grupu iedalījums

Viens no jautājumiem bija ar mērķi noskaidrot, kā pašlaik jaunieši pavada savu brīvo laiku. Vispopulārākā bija atbilde – sēžu telefonā jeb 111 jaunieši (78,2%) pavada savu brīvo laiku sēžot telefonā. Lielākā daļa (virs 50%) sniedza arī tādas atbildes – klausos  mūziku, eju pastaigāt, satiekos ar draugiem, sporto un pavada laiku ar ģimeni. Daži jaunieši (7) arī norādīja, ka viņiem nav brīvā laika. Vēl tika saņemtas atbildes, ka brīvajā laikā nedara neko (16,2%), skatās televizoru (36%), spēlē datoru, datorspēles, mācās, guļ vai strādā laukos.

Uz jautājumu “Kādas aktivitātes Tev šobrīd pietrūkst?” lielākā daļa (99 respondenti) norādīja, ka visvairāk pietrūkst koncerti, diskotēkas un balles. Tad sekoja šādas atbildes – pietrūkst āra aktivitātes (68), kino vakari (47), jauniešu centra telpas (31), spēļu vakari (30). Vēl tika norādīts, ka trūkst treniņu iekštelpās, satikšanās ar draugiem, sacensības. Un tikai 17 respondenti norādīja, ka viss ir labi un nekas nepietrūkst.

Jaunieši ilgu laiku ir pavadījuši mācoties attālināti, kas bieži vien jauniešos rada vēl lielāku nogurumu un papildus stresu. Tāpēc tika noskaidrots, kā jaunieši jūtas mācoties attālināt no 1 līdz 5, kur viens- pavisam slikti, 5- ideāli. Lielākā daļa respondentu (40,8%) noradīja atbildi – 3, kas nozīmē, ka jūtas normāli, taču 26,8% noradīja, ka jūtas slikti vai pavisam slikti. Tikai 14 respondenti norādīja, ka, mācoties attālināti, jūtas ideāli.

Šajā laikā, kad dzīvojam norobežoti no citiem, liela daļa nesatiek savus vienaudžus, radiniekus un draugus jau ilgu laiku, lai noskaidrotu jauniešu labsajūta, tika uzdots jautājums “Vai tev pietiek socializēšanās, satikšanās ar draugiem?” Kopumā, vērojot atbilžu datus, var secināt, ka nedaudz vairāk kā pusei (53,6%) vairāk pietiek vai pilnīgi pietiek socializēšanās. Nedaudz mazāk kā pusei (46,5%) diemžēl nepietiek socializēšanās un trūkst satikšanās ar draugiem.

Tika noskaidrots arī, kur jaunieši parasti satiekas ar draugiem. Lielākā daļa (68,3%) satiekas ar draugiem parkā, mežā vai laukos, liela daļa (62,7%) draugus satiek uz ielas pilsētā vai pie veikaliem. 36 respondenti draugus nesatiek, bet ar tiem tikai čato un 5,6% vispār nesatiekas un nekontaktējas ar draugiem.

Satikšanās vietas ar draugiem un paziņām

Lai noskaidrotu, kā visefektīvāk strādāt ar jauniešiem Covid-19 laikā, tika uzdots jautājums “Kādi, Tavuprāt, ir efektīvākie risinājumi darbā ar jaunatni ierobežojumu laikā? ”. Lielākā daļa (79,6%) norādīja, ka tās būtu āra aktivitātes, 36,6% vēlētos online nodarbības un 25,4% individuālās konsultācijas.

Vēlamies atgādināt, ka ikvienam jaunietim arī šobrīd ir iespēja sazināties ar Jauniešu centru “ČETRI” un pieteikties uz sev interesējošu nodarbību!

Jauniešu centrs “ČETRI”

Pēdējās izmaiņas: 20.05.2021.