Uzstādīti parka veco liepu bluķu bišu stropi Preiļu parka dabiskajā pļavā

20.05.2021.

Šodien pasaulē svin starptautisko Bišu dienu, un Preiļu parks šodien, godinot strādīgās un čaklās bites, kuras dabā sniedz tik daudz labuma un, godinot visus Latvijas biteniekus, uzstādīja parkā divus dabas pielāgotus bišu stropus.

Parka Lielās lauces klusākajā nostūrī, kur apmeklētāji ir sastopami ļoti reti, tika novietoti divi bišu stropi, kas izveidoti no pagājušajā gadā vētras laikā izgāztās liepas stumbra. Nolauztā liepa izrādījās iekšpusē tukša, kas bija lieliski piemērota bišu stropa izveidei.

Ideja par bluķu stropu izveidošanu un izvietošanu radās parka komandai pēc kāda cita vētrā izgāzta vecā koka, kurā atradās neliels dabiskais bišu strops ar šūnām un medu. Ievietojot šo informāciju parka facebook sociālo tīklu mājas lapā atsaucās vietējais bitenieks Jānis Kotāns, kuram biškopība ir sirdslieta un hobijs. Sazinoties ar bitenieku J. Kotānu vienojāmies par palīdzību bišu stropu izveidē. Minētās parka liepas stumbrs, kas pats dabiski jau bija tukšs lieliski derēja par bišu stropa mājiņas izveidi. Bitenieks Jānis palīdzēja izveidot bišu stropu, kādus veidoja mūsu senči.

Bites ir svarīgas apkārtējai videi un dabai. Biškopji norāda, ka, pateicoties bitēm un citiem apputeksnētājiem, pastāv aptuveni 75% pārtikā izmantojamo augu. Bite ir arī tīras vides indikators, kas pilsētvidē ir svarīgi.

Lai parkā neradītu apmeklētājiem paniku vai bailes, netālu pirms stropiem tiks uzstādītas informējošās zīmes, kas brīdinās par stropu esamību. Līdz ar to ikviens varēs izvēlēties, vai uz parka nostūri turpināt pastaigu vai doties citā virzienā. Bišu stropi nerada parkā bišu skaita koncentrētību, tās vienmēr ir bijušas un aktīvi rosījušās. Un kā iepriekš jau rakstījām, tad dabiskie bišu stropi parka vecajos kokos ir bijuši un joprojām pastāv, tikai cilvēki par tiem nav zinājuši. Līdz ar to, ja apmeklētājs apzināti neies un neaiztiks bišu bluķa tipa stropus, bites neuzbruks. Tāpēc ikvienam iesakām izvērtēt vajadzību tuvoties bišu stropiem. Stropi atrodas parka lielākajā pļavā, kas ir dabiskā pļava, tiek pļauta tikai vienu reizi gadā, saglabājot dabisko augu un ziedu daudzveidību.

Preiļu muižas kompleksa un parka komanda saka lielu un sirsnīgu paldies Jānim Kotānam par padomiem, palīdzību un mīlestību pret bitēm un dabu!

Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja
S.Čingule-Vinogradova

Pēdējās izmaiņas: 20.05.2021.