Sākusies jaunu audzēkņu uzņemšana Preiļu Mūzikas un mākslas skolā

20.05.2021.

Preiļu Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus 2021./2022. mācību gadam šādās izglītības programmās:

  • Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle
  • Stīgu instrument spēle – vijolesspēle
  • Vokālā mūzika – kora klase.

Mācību ilgums – 8 gadi.

  • Pūšaminstrumentu (flauta, klarnete, saksofons, trompete, trombons, eifonijs, tuba) spēle
  • Taustiņinstrumentu spēle – akordeons
  • Sitaminstrumentu spēle.

Mācību ilgums – 6 gadi.

  • Vizuāli plastiskā māksla

Mācību ilgums – 7 gadi.

PIETEIKŠANĀS šeit: https://forms.gle/r5MMUFizxffs9FHo6

Jautājumugadījumāzvaniet:

Mūzikas nodaļa, direktora vietniece Laima Sondore, tel. 29172296,

Mākslas nodaļa, direktora vietniece Marianna Abricka, tel. 29610964.

Pēdējās izmaiņas: 20.05.2021.