Preiļu parkā uzstādīti trīs dabas stendi

20.05.2021.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts “Parks without borders” Nr. LV-RU-023.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  reģionu konkurētspēju,  izmantojot  to potenciālu  un  atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Lai parka apmeklētājiem rosinātu dabas izziņas interesi, Latvijas-Krievijas pārrobežu projekta “Parki bez robežām” (LV-RU-023) aktivitāšu ietvaros tika izveidoti trīs dabas stendi par Preiļu parkā sastopamajiem dzīvniekiem, putniem, abiniekiem un kukaiņiem. Dabas stendi pastāsta un parāda, cik daudzveidīga ir dabas fauna pilsētas parkā. Protams, te tas ir iespējams, jo Preiļu parks ir 47 ha platībā, kur ir daudz ūdensteču un dīķu (13ha). Dabas ainava parkā ir mainīga, tajā ir vairāk kā 30 vēsturisko skatu perspektīvu un kā īpašas ir vairākas tālās skatu perspektīvas. Tādām ir vajadzīgs plašums un teritorija, kas veido ainaviskumu un dabas daudzveidību.

Vērīgs dabas izzinātājs un vērotājs parkā var ieraudzīt vismaz 50 dzīvās būtnes, kas attēlotas dabas stendos, tomēr reāli to te ir vēl vairāk. Dabas stendi mums palīdz apzināties, ka dzīvās radības mīt tepat, blakus mums, arī pilsētā, kur ir tik koncentrēti daudz cilvēku. Tās ir spējušas pielāgoties un sadzīvot kopā ar cilvēkiem.

Minētie trīs dabas stendi ir nedaudz neierastāki kā parasti, kad ejam dabas takās. Visi dzīvnieki un putni ir attēloti mākslinieciski ar domu rosināt, it īpaši jauno paaudzi, ieraudzīt dabā īstu zaķi, stārķi, vardi utt. Un, ja rodas šaubas, vai tas ir tieši dabas stendā redzētais dzīvnieks vai putns, tam klāt ir arī nosaukums latviski un latīniski. Ar mūsdienu tehnoloģiju un interneta iespējām ikviens var viedierīcē atrast konkrēta dzīvnieka, putna vai kukaiņa fotogrāfiju, salīdzināt un izlasīt par to vairāk informācijas.

Dabas stendu noformējumu un tajos attēlotos dzīvniekus, putnus īpaši Preiļu parkam ir zīmējusi māksliniece, preiliete – Jekaterina Griškjāne, kura šobrīd dzīvo ārpus Latvijas un lielākoties rada ilustrācijas bērnu grāmatām gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Mākslinieces īpašais stils rada sajūsmu un lielu interesi bērniem un jauniešiem.

Dabas stendi ir uzstādīti parka Lielajā salā, netālu no Ādama un Ievas salas, blakus pastaigu celiņam.

     

Projekta vadītāja

S.Čingule-Vinogradova

Pēdējās izmaiņas: 21.06.2021.