Preiļu parkā divi jauni tiltiņi

18.05.2021.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts “Parks withoutborders” Nr. LV-RU-023.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  reģionu konkurētspēju,  izmantojot  to potenciālu  un  atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Latvijas-Krievijas pārrobežu projekta “Parki bez robežām” (LV-RU-023) parka infrastruktūras attīstības un uzlabošanas aktivitāšu ietvaros Preiļu parkā ir atjaunoti divi tiltiņi to vēsturiskajā izskatā. Tiltiņi ir ieturēti vienādā stilā un krāsojumā kā iepriekš atjaunotie – Ādama un Ievas salā un tiltiņš starp Lielo salu un salu ar Mīlestības kalniņu.

Atjaunotie tiltiņi savieno parka Lielo salu ar Gareno salu un Ziemeļu lauci ar Lielo salu (tilts aiz estrādes). Pagājušajā vasarā vētras laikā vienam no tiltiem uzkrita koks, tam izlaužot padomju laikā uzstādītās margas un tilta ietves daļas dēļu klāju, tādējādi tas kādu laiku pat nebija izmantojams.

Tiltiņi ir atjaunoti saskaņā ar SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” izstrādāto būvprojektu, un vienam no atjaunojamajiem tiltiņiem hidrobūves tehnisko risinājumu izstrādāja SIA “Melioprojekts”. Būvniecības darbus veica SIA “Preiļu Celtnieks”. Īpašs paldies uzņēmuma darbinieku komandai, kas atjaunoja un radīja parka vēsturiskā veidola noskaņu! Tiltiņu atjaunošanas darbus un paveikto pārbaudīja Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde, jo Preiļu parks ir Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis.

No 12 tiltiņiem Preiļu parkā ir atjaunoti jau pieci. Tiek plānots turpināt atjaunot arī pārējos tiltiņus.

Sanda Čingule-Vinogradova,

projekta vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 21.06.2021.