Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomātas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Pelēču pagastā uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām

17.05.2021.

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomātas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7656 006 0175 (platība 0,44 ha ), 7656 006 0155 (platība 1,0 ha ), 7656 006 0218 (platība 4,77 ha ), 7656 006 0220 (platība 1,6 ha ), 7656 006 0221 (platība 2,5 ha ) Preiļu novada Pelēču pagastā, 7644 005 0236 (platība 5,93 ha ) Preiļu novada Pelēču pagastā uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 25.05.2021. iesniedzot pieteikumu elektroniski Preiļu novada domes e- pastā dome@preili.lv. iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildus informācija – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tel. 65307328.

Pēdējās izmaiņas: 17.05.2021.