Parakstīti līgumi par līdzfinansējuma piešķiršanu mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektiem

07.05.2021.

7. maijā Preiļu novada domē parakstīti līgumi ar Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa uzvarētājiem par Preiļu novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu.

28. aprīļa Preiļu novada domes sēdē deputāti apstiprināja Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātus saskaņā ar 12. aprīļa projektu izvērtēšanas protokolu Nr. 1 un piešķīra finansējumu projektu īstenošanai.

Pašvaldības līdzfinansējums 50% apmērā no kopējām projekta izmaksām piešķirts:

 • SDV Olgas Jermakovas projekta “Tetovējumu un permanentā meikapa likvidēšanas aprīkojuma – kompaktā lāzera Nd:yag Q-switch iegāde un atbilstošā pakalpojuma uzsākšana” īstenošanai,
 • SDV Edgara Rožinska projektam “Pārvietojamā nomas multifunkcionālā kubula un piekabes – platformas iegāde”,
 • SDV Riharda Briškas projekta “Eksotisko putnu un mīļdzīvnieku apskates vietas izveidošana tūrisma attīstībai Preiļu novadā” īstenošanai,
 • SDV Ivetas Martinovas projektam “Aprīkojuma iegāde manikīra pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”,
 • SIA “DG cars” projekta “Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana uzņēmumā – Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “DG cars”“ īstenošanai,
 • SIA “EVROMASTER.LV” projektam “Jaunā pakalpojuma ieviešana un loģistikas iespēju paplašināšana”,
 • SIA “RUSAL” projekta “Esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšana” īstenošanai,
 • SDV Diānas Antonovas projektam “SDV Diānas Antonovas saimnieciskās darbības efektivitātes palielināšana”,
 • SDV Evitas Piļščikovas projekta “Kvalitatīva tūrisma pakalpojuma izveide – Brīvdienu mājai “Duni” nepieciešamo iekārtu iegāde” īstenošanai.

Maksimālais domes līdzfinansējums 3000 eiro apmērā piešķirts diviem projektiem:

 • SDV Edgara Klibais projekta “Malkas sagatavošana, realizācija un piegāde” īstenošanai,
 • SDV Renāra Valdoņa projekta “Kanoe laivu un pārvietojamās piekabes iegāde” īstenošanai.

Līdzekļi kopsummā 21 602,43 eiro tiek paredzēti no plānotajiem pašvaldības budžeta līdzekļiem.

                       

Pēdējās izmaiņas: 07.05.2021.