Apstiprināts Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums par 2020. gadu

07.05.2021.

28. aprīļa Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināts Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums par 2020. gadu.

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar sagatavoto dokumentu Preiļu novada attīstības rādītāju izvērtējums par 2020. gadu

Attīstības pamatrādītāju izvērtējums sagatavots, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. pantu un Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam II sējuma 4. sadaļu “Programmas īstenošanas uzraudzības kārtība”.

 

Pēdējās izmaiņas: 07.05.2021.