Aizkalnē un Pelēčos projekta “Pats savam saimes galdam” ietvaros atbalsta maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes

27.04.2021.

 

Biedrība “Sabiedriskais centrs “Aizkalne”” sadarbībā ar Pelēču pagasta biedrību “Nīdermuižas draudze” iesniedza pieteikumu un saņēma apstiprinājumu Borisa un Ināras Teterevu fonda programmā uzņēmīgajiem un rosīgajiem “Pats savam saimes galdam”. Projekta mērķis rosināt maznodrošinātos līdzdarbojoties pašiem sarūpēt pārtikas krājumus ziemai, uzlabojot savus dzīves apstākļus, lai ikviens būtu mazāk atkarīgs no citu palīdzības.

32 maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes – 12 ģimenes no Aizkalnes un 20 ģimenes no Pelēču pagasta aprīlī saņēma dažādas sēklas, stādus, darba rīkus, augļu kociņus un agrotīklu agrākai ražas ieguvei. Sēklu, stādu un darbarīku sagādē un  izdalē pelēciešu ģimenēm ar transporta pakalpojumiem atbalstīja  Pelēču pagasta pārvalde.

Turpmāk paredzēta kopīga darbošanās Aizkalnes sabiedriskā centra garšaugu lauciņā. Ir jau iesēti dažādi garšaugi, kas tiks izaudzēti un kopīgi izstādīti. Vasarā būs nodarbība par garšaugu veidiem, šķirnēm un to pielietošanu ēdienu gatavošanā un ārstniecībā. Projekta mērķa grupa visu projekta laiku saņems konsultācijas dārzeņu audzēšanā un kopšanā.

Lai palielinātu ģimeņu atbildību par veicamo darbu, pārstāvji no darba grupas vasaras periodā uzraudzīs  klātienē,  kā veicas ar ražas audzēšanu un kopšanu. Augustā organizēsim augļu un dārzeņu konservēšanas nodarbības ģimenēm, lai iemācītos ko jaunu un dalītoes jau esošajā pieredzē. Projekta mērķa grupai paredzētās aktivitātes mācīs ne tikai rūpēties par savas ģimenes pārticību, bet arī  darba tikuma ieaudzināšanu savos bērnos. Ģimenēs, kurās ir bērni, tie tiks iesaistīti darba procesā, palīdzot vecākiem kopt iesētos stādus un rudenī tos novākt. Septembrī, ja ļaus valstī noteiktie ierobežojumi, mērķa grupa tiks aicināta uz noslēguma pasākumu, kur dalīsies ar stāstiem par paveikto. Bērni tiks uzrunāti  sagatavot  zīmējumus, dzejoļus vai dziesmas par vasaras iespaidiem.

Ar projekta palīdzību tiks veicināta labdarības izpratne, ka nevar tikai ņemt, bet ir jāprot  dalīties arī ar citiem – ar cilvēkiem, kas  pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam un dzīvo sociālās aprūpes vai krīzes centros, ar gados vecajiem ļaudīm, kas  lielās gadu nastas dēļ paši vairs nespēj sagādāt  sev pārtiku un dzīvo vieni.

Ir padomāts arī par to kā projekta aktivitātes norisināsies, ja turpināsies valstī noteiktie Covid-19 ierobežojumi.

 

Janīna Beča
Aizkalnes sabiedriskā centra valdes locekle

Pēdējās izmaiņas: 28.04.2021.