Preiļu parkā uzstādīts apmeklētāju plūsmas skaitītājs

14.04.2021.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts “Parks without borders” Nr. LV-RU-023.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  reģionu konkurētspēju,  izmantojot  to potenciālu  un  atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Latvijas-Krievijas pārrobežu projekta “Parki bez robežām” (Lv-RU-023) aktivitāšu ietvaros Preiļu parkā tika uzstādīts elektroniskais apmeklētāju plūsmas skaitītājs. Minētā iekārta uzskaitīs parka apmeklētājus un sniegs datus, kurās dienās, stundās parka apmeklētāju plūsma ir visaktīvākā, vismazākā utt. Šādi arī varēs labāk izprast, cik tad ir intensīva parka apmeklētāju plūsma.

Tā kā lielajā 47ha parkā ir vairākas ieejas, tad Apmeklētāju plūsmas skaitītājs ir iegādāts tāds, kurš nav stacionārs, to var periodiski pārvietot uz citām parka ieejām. Līdz ar būs iespējams ik pa laikam veikt apmeklētāju plūsmas uzskaiti no vairākām parka ieejām un analizēt plūsmu dinamiku.

Iegūtie apmeklētāju uzskaites dati tiks izmantoti tūrisma statistikas veidošanai un parka attīstības plānošanai.

  

Projekta vadītāja

S.Čingule-Vinogradova

Pēdējās izmaiņas: 21.06.2021.