Preiļu novada dome aicina izteikt viedokli par pilsētas centra pārbūvi un Kārsavas ielas laukuma labiekārtošanu

13.04.2021.

Ikviens iedzīvotājs un interesents tiek aicināts izteikt viedokli par divu sabiedriski nozīmīgu publisko teritoriju attīstību Preiļu pilsētā:

  • Preiļu pilsētas centra pārbūvi,
  • Kārsavas ielas laukuma labiekārtošanu.

Iedzīvotājiem ik dienas arvien aktuālāks kļūst jautājums  par Preiļu pilsētas centra labiekārtošanu un Preiļu autoostas izskatu un izvietojumu. Pilsētas centram ir izstrādāts detālplānojums, ar ko jau ir iepazīstināti iedzīvotāji, interesenti to var apskatīt šeit: https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-attistibas-dokumenti/teritorijas-planojums/detalplanojums-preilu-pilsetas-centram/

Tikpat svarīgi ir sakārtot Kārsavas ielas laukumu, to izveidojot par pievilcīgu telpu gājējiem un tīkamu vietu iedzīvotājiem atpūtas brīžos.

Preiļu pilsētas centra pārbūves skiču projektu izstrādātāja – Sintija Erte, arhitekte.

Kārsavas ielas laukuma  labiekārtošanas skiču projektu izstrādātājs – Viesturs Dzenis, arhitekts.

Ar abu teritoriju pārbūves skiču variantiem ir iepazinušies Preiļu novada domes deputāti. Lai tālāk virzītu abu publisko teritoriju pārbūves un labiekārtošanas būvprojektu izstrādi, piedāvājam iedzīvotājiem un interesentiem izteikt savu viedokli un priekšlikumus.

Ierosinājumus aicinām sūtīt uz e-pastu: sanita.melko@preili.lv

Preiļu pilsētas centra pārbūves skice
Kārsavas ielas laukuma labiekārtošanas skice

 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 15.04.2021.