Preiļu parkā uzstādītas Lielās šūpoles

12.04.2021.

Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijā (pieņemta Preiļu novada domes sēdē 31.01.2019.) parka labiekārtošanas aktivitāšu plānā tika paredzētas lielās šūpoles. To atrašanās vieta, šūpoļu konceptuālais izskats un izmēri tika izstrādāti Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijas grafiskajā daļā, kura ir saskaņota Nacionālās Kultūras mantojuma pārvaldē.

Šogad Lielās šūpoles tika uzstādītas uzkalniņā, netālu no parka estrādes, un nu tās varēs dažādot parka apmeklētāju izklaides un atpūtas iespējas. Šūpoles ir kopējā parka labiekārtoto elementu vēsturiskajā pelēkajā krāsā, tādā tonī ir arī atjaunoto tiltiņu margas. Darbus veica SIA “Evro wood”. Drīzumā tiks labiekārtots arī segums zem šūpolēm.

Šūpošanās aktivitātes ir pieejamas ikvienam, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības norādījumus.

Šūpojoties, lūdzu, ievērojiet drošību un labas uzvedības normas. Aicinām arī vecākus un aizbildņus rūpēties par bērnu drošību un neatstāt bērnus bez uzraudzības!

Lai jauka un prieka pilna šūpošanās!

  

Sanda Čingule-Vinogradova
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 12.04.2021.