Veselības veicināšanas pasākumu īstenošana pandēmijas apstākļos

07.04.2021.

Preiļu novada dome īsteno projektu nr. 9.2.4.2/16/I/078 “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, kura ietvaros uzlabota pieejamība slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumiem Preiļu novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem.

2020. gada 18. augustā apstiprināti projekta grozījumi palielinot finansējumu par 79369,00 EUR. 2020. gada rudenī tika uzsāktas pirmās aktivitātes – vingrošanas nodarbības pirmsskolas izglītības iestādē, jogas nodarbības, garīgo lekciju cikls u.c., kuras pārtrauca ārkārtas situācijas izsludināšana sakarā ar Covid pandēmiju. Patreiz notiek aktivitāšu pārorientācija, uzsākot tās attālināti zoom vidē vai plānojot nodarbības līdz 10 dalībniekiem brīvā dabā. Notikušas smilšu terapijas nodarbības, slēpošanas nodarbības Preiļu parkā slēpošanas trenera Arta Upenieka vadībā, ka arī regulāri otrdienās un ceturtdienās attālināti notiek jogas nodarbības pasniedzējas Lilitas Kivlenieces vadībā Zoom vidē (nodarbību sākums 18.20, pietikšanās pa tel. 20084373). Projekta laikā plānotas dažādas fiziskas nodarbības, 2 vasaras nometnes bērniem, kā arī topošo māmiņu un tēvu skolas nodarbības. Projekta ietvaros tiek iegādāts arī inventārs nodarbību norisei.

Projekta atbalsta pasākumi kopumā vērsti uz iedzīvotāju paradumu maiņu, veselīga uztura lietošanas veicināšanu, atkarību mazināšanu, fizisko aktivitāšu veicināšanu, garīgās veselības saglabāšanu.

Projekta mērķis ir īstenot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Preiļu novadā, uzlabojot to pieejamību novada iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

Projekta kopējās izmaksas 196284,00 EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 166841,40 EUR un valsts budžeta finansējums 294442,60 EUR. Projekts tiek īstenots laika posmā no 2017.gada jūnija līdz 2023.gada augustam.

Par aktivitātēm sabiedrība tiek informēta novada mājas lapā www.preili.lv.

Ineta Valaine
projekta vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 07.04.2021.