Projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā” būvdarbu stadijā

29.03.2021.

Preiļu novadā tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2.kārtas projekts Nr.9.3.1.1./18/I/009 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā”.

2020.gada nogalē un 2021.gada sākumā ar SIA “Ošukalns celtniecība” ir noslēgti līgumi par Dienas aprūpes centra Aglonas ielā 1a, Preiļos  āra infrastruktūras izbūvi (stāvlaukums, āra aktivitāšu laukums un āra lapene) un telpu pārbūvi un atjaunošanu.

Tehnoloģiskajam pārtraukumam beidzoties  ir uzsākti būvdarbi, kurus plānots paveikt līdz šī  gada jūnija beigām.

Būvdarbu rezultātā tiks veikta esošās teritorijas labiekārtošana, paplašināta  autostāvvieta. Veicot autostāvvietas paplašināšanu tiks paredzēta auto novietošana lielākam automašīnu skaitam, kā arī  2 vietas, vistuvāk ēkai, tiks īpaši iezīmētas invalīdu autotransportam. Projekta ietvaros paplašinātā autostāvvieta būs pieejama tikai DAC klientu vajadzībām, par ko norādīs pie iebrauktuves novietotā zīme, ka autostāvvietas iezīmēto daļu kreisajā pusē būs atļauts izmantot tikai ar specializētām atļaujām. Ērta pieejas ceļa nodrošināšanai līdz DAC būs izveidota ietve, kas savienos autostāvvietu ar esošo ietvi, ar mērķi maksimāli izslēgt šķēršļus, kas varētu būt ceļā no autostāvvietas līdz ieejai DAC.

Labiekārtotā teritorija sastāvēs no divām daļām: viena daļa būs pilnībā norobežota teritorija ar ierīkotu āra zonu aktīvai atpūtai ar dažādiem āra trenažieriem, kas ir piemēroti personām ar funkcionāliem un garīgā rakstura traucējumiem, kā arī lapenes, lai arī nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā personām ar GRT būtu iespēja uzturēties svaigā gaisā, to apvienojot ar nodarbinātību veicinošu prasmju attīstīšanas nodarbībām.

DAC telpu pārbūve un atjaunošana ēkas pirmajā stāvā paredz apmeklētājiem ērtas pakalpojumu saņemšanas vides izveidi. Ieguldījumi paredzēti telpu (relaksācijas istabas izveide, virtuves nišas paplašināšana, keramikas darbnīcas zonas izveide u.c.), ģērbtuves, gaiteņa, sanitāro mezglu, āra ieejas pārbūvei un atjaunošanai, iekšējo inženiertīklu izbūvei un pārbūvei (elektroinstalācija, ventilācijas sistēma, ūdensvads un kanalizācija, apgaismojums, ugunsaizsardzības sistēmas).  Arī  ēkas 2.stāvā, kur  atrodas DAC vadības un psihologa darba kabineti un aktivitāšu telpa dažādu radošo aktivitāšu un nodarbību nodrošināšanai personām ar GRT, tiks veikts telpu kosmētiskais remonts.

2021.gada 19.martā tika noslēgts līgums ar SIA “Fixman” par āra aktivitāšu laukuma ar teritorijas labiekārtošanu pie ēkas Jaunatnes ielā 1, Līčos, izbūvi. Šīs ēkas 2.stāvā jau ir veikti remontdarbi, un notiek darbs pie grupu dzīvokļu pakalpojuma izveides un reģistrēšanas. Āra aktivitāšu laukums ir paredzēts personām ar GRT, kuras saņems grupu dzīvokļa pakalpojumu, tādējādi nodrošinot iespēju veselīgāka un pilnvērtīgāka brīva laika pavadīšanu. Arī šeit izbūvētajā laukumā, tiks novietoti āra trenažieri, kas ir piemēroti personām ar funkcionāliem un garīgā rakstura traucējumiem un būvdarbus plānots pabeigt līdz šī gada jūnija beigām.

Pēdējās izmaiņas: 29.03.2021.