Apstiprināti pašvaldības noteikumi “Preiļu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtība”

04.02.2021.

Preiļu novada domes sēdē 28. janvārī deputāti apstiprināja noteikumus “Preiļu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtība”.

Noteikumi sagatavoti, pamatojoties uz VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2020. gada 6. maija audita Atzinumu Nr. 1.4.- 3/21 “Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) finanšu līdzekļu izlietojumu Preiļu novadā”, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un likuma par “Par autoceļiem” 1. panta otro daļu, kas nosaka, ka pilsētu ielas ir attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka šīs iestādes.

Ar noteikumiem var iepazīties šeit: Noteikumi “Preiļu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtība (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 04.02.2021.