Veiktas izmaiņas Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā

02.02.2021.

28. janvāra domes sēdē deputāti veica izmaiņas Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā. Pamatojoties uz Elitas Jermolajevas iesniegumu Elita Jermolajeva tika atbrīvota no Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas locekļa – Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amata. Iepirkumu komisijas locekļa – priekšsēdētāja amatā tika iecelta Preiļu novada domes Juridiskās daļas vadītāja vietniece Sanda Launerte.

Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 24. panta pirmo un trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. un 24. punktu, Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas nolikuma 10. punktu.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 02.02.2021.