Valsts ieņēmumu dienests informē par informācijas pieejamību atbalstiem Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem

02.02.2021.

Valsts ir noteikusi atbalsta instrumentus ar apjomīgu finansējumu uzņēmējiem, tomēr uzņēmēji šiem atbalsta instrumentiem piesakās salīdzinoši gausi. Ir bažas, ka daļai uzņēmēju joprojām pietrūkst informācijas par pieejamiem atbalsta veidiem un kritērijiem.

Valsts ieņēmumu dienesta administrācija atgādina un aicina uzņēmējus iepazīties un izmantot atbalsta veidus,  kādi ir pieejami uzņēmējiem Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai.

 1. Dīkstāves atbalsts. Pieejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā un kuru darbinieki (visi vai daļa) atrodas dīkstāvē. Šis atbalsts pieejams arī pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā.
 2. Atbalsts algu subsīdijai. Pieejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā un kuru darbinieki (visi vai daļa) strādā nepilnu darba laiku. Uz atbalsta izmaksas brīdi uzņēmumam nedrīkst būt nodokļu parāds, kas pārsniedz 1000 eiro, ja par to nav noslēgts grafiks.
 3. Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai. Valsts atbalsta programma, kam varēs pieteikties, tiklīdz Eiropas Komisija būs pieņēmusi lēmumu par atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
 4. Atbalsts skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem. Pieejams pašnodarbinātajiem, patentmaksātājiem, darbiniekiem (gan skaistumkopšanas speciālistiem, gan viņu atbalsta un administrācijas personālam), kas ir vai 2020.gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī bija nodarbināti pie darba devēja skaistumkopšanas nozarē.
 5. Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana. Uzņēmēji un pašnodarbinātie, kam krīzes ietekmē radušās nodokļu nomaksas grūtības, var lūgt nodokļu maksājumus sadalīt vai atlikt uz laiku līdz trim gadiem.

Jāatzīmē, ka 1.–4. punktā norādītie atbalsta instrumenti nav pieejami valsts vai pašvaldību uzņēmumiem.

 

Valsts ieņēmumu dienesta administrētie atbalsta instrumenti Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai

 Atbalsts par dīkstāvi

Pieejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā un kuru darbinieki (visi vai daļa) atrodas dīkstāvē. Šis atbalsts pieejams arī pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā.

 1. Normatīvais akts – Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”.
 2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija – “Dīkstāves atbalsts uzņēmumiem un to darbiniekiem”, “Atbalsts pašnodarbinātajiem”, “Atbalsts patentmaksas maksātājiem”.
 3. VID tīmekļvietnē pieejamie informatīvie materiāli:

4. VID tīmekļvietnē pieejamie semināru materiāli:

 Atbalsts algu subsīdijai

Pieejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā un kuru darbinieki (visi vai daļa) strādā nepilnu darba laiku. Uz atbalsta izmaksas brīdi uzņēmumam nedrīkst būt nodokļu parāds, kas pārsniedz 1000 eiro, ja par to nav noslēgts grafiks.

 1. Normatīvais akts – Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai
  Covid-19 krīzes apstākļos”
  .
 2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija – “Atbalsts algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem”.
 3. VID tīmekļvietnē pieejamie informatīvie materiāli:

4. VID tīmekļvietnē pieejamie semināra materiāli “VID tiešsaistes seminārs darba devējiem par dīkstāves atbalstu un algu subsīdijām”.

Atbalsts (grants) apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai

Valsts atbalsta programma, kam varēs pieteikties, tiklīdz Eiropas Komisija būs pieņēmusi lēmumu par atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

 1. Normatīvais akts – Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”.
 2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija – “Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”.
 3. VID tīmekļvietnē pieejamie informatīvie materiāli:

4. VID tīmekļvietnē pieejamie semināru materiāli:

Atbalsts skaistumkopšanas nozarē

Pieejams pašnodarbinātajiem, patentmaksātājiem, darbiniekiem (gan skaistumkopšanas speciālistiem, gan viņu atbalsta un administrācijas personālam), kas 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī bija nodarbināti pie darba devēja skaistumkopšanas nozarē.

 1. Normatīvais akts – Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”.
 2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija – “Atbalsts skaistumkopšanas nozarē”.
 3. VID tīmekļvietnē pieejamie informatīvie materiāli: “Vadlīnijas par atbalsta par dīkstāvi sniegšanas kārtību skaistumkopšanas nozarē strādājošām personām”.

 Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana

 1. Normatīvie akti:

2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija “Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana” un sadaļa “Nodokļi” – “Noderīgi” – “Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi” – “Kārtējo un nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos”.

 

VID tīmekļvietnē pieejami arī šādi informatīvie materiāli:

Pēdējās izmaiņas: 02.02.2021.