JEPVĢ reģionālā pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra aktivitātes 2020. gadā

21.01.2021.

JEPVĢ reģionālajā pedagogu tālākizglītības un metodiskajā centrā 2020. gadā tika izstrādātas 4 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas, kurās piedalījās kopskaitā 112 pedagogi. Septembra sākumā 2 grupas apguva programmu Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un  mācību snieguma uzlabošanai” 8 stundu apjomā.  Kursos piedalījās 62 pedagogi no Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas novadiem, tos vadīja lektore Skaidrīte Ūzuliņa,  Preiļu novada Izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu un metodiskā darba speciāliste. Dabaszinātņu jomas skolotājiem no iepriekš minētajiem novadiem bija iespēja piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  programmā tiešsaistē “Mācību satura plānošana un īstenošana dabaszinātņu mācību priekšmetos”. Programmas vadītāja JEPVĢ ķīmijas skolotāja un novadu apvienības dabaszinātņu jomas koordinatore Valentīna Pastare, lektors Skola2030 vecākais eksperts Mihails Basmanovs. Savukārt svešvalodu skolotāji tiešsaistē apguva tēmu Komplekss sasniedzamais rezultāts un vērtēšanas plānošana skolēna mācīšanās atbalstam, kuru izklāstīja lektore Skola2030 vecākā eksperte Agita Ozoliņa, programmmas vadītāja JEPVĢ direktores vietniece metodiskajā darbā Anita Lazdāne.

Nodrošinot valsts ģimnāzijas cilvēkresursu profesionālās kompetences paaugstināšanu,  JEPVĢ pedagogi apguva programmu Pašvadītas mācīšanās pieeja”, ko tiešsaistē vadīja Edmunds Vanags, LU doktorants, Psiholoģijas nodaļas lektors.

JEPVĢ bibliotēkā ir iegādāti aktuāli digitālie mācību līdzekļu no SIA Globuss A.

Anita Lazdāne, JEPVĢ direktores vietniece metodiskajā darbā

Pēdējās izmaiņas: 21.01.2021.