Tiešsaistes semināri “Latgales tradīciju ilgtspēja mūsdienu vidē” 14. un 25. janvārī

11.01.2021.

Lai stiprinātu Latgales kultūras dzīves organizatoru un Latgales kultūras biedrību pārstāvju zināšanas nemateriālā kultūras mantojuma un amatniecības prasmju saglabāšanā, Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Latgales plānošanas reģions 2021. gada 14. un 25.janvārī rīko divus Latgales reģionam nozīmīgus tiešsaistes seminārus “LATGALES TRADĪCIJU ILGTSPĒJA MŪSDIENU VIDĒ”.

1. seminārs “Tradīciju ilgtspēja: nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas stratēģijas” 2021. gada 14. janvārī tiešsaistē, youtube.com platformā

Semināru moderē:

Daugavpils Vienības nama dziesmu un deju folkloras kopas “Svātra” vadītāja Sarmīte Teivāne un Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule

PPROGRAMMA

11.00-11.15  Kultūras ministra biroja vadītājas Marikas Zeimules uzruna

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktores Signes Pujātes uzruna 

11.15-11.30  Kā savu ciemu padarīt par savas pasaules centru.

Andris Slišāns, Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Nemateriālā kultūras mantojuma centra UPĪTE direktors

11.30-11.45Kā nemitīgi būt un noturēties starptautiskā apritē.

Anna Kārkle, Līvānu folkloras kopas “Ceiruleits” vadītāja 

11.45-12.00Kā klājas stāstniekiem Latgalē. Preiļu Galvenās bibliotēkas pieredze.

Ilona Skorodihina, Preiļu novada bibliotēkas direktore

12.00-12.15Kā uzturēt Līvānu stiklu dzīvu?

Ilze Griezāne, Līvānu stikla un amatniecības centra vadītāja

12.15-12.30Kā eksperimentējot, veidot jaunus mūzikas instrumentus.

Aleksandrs Maijers, tautas mūzikas instrumentu un skaņu rīku meistars

12.30-12.45Pārtraukums
12.45-13.00Nemateriālais kultūras mantojums kā resurss attīstībai.

Gita Lancere, Latvijas Nacionālā kultūras centrs nemateriālā kultūras mantojuma eksperte 

13.00-13.15Tradicionālo kultūras biedrību attīstības iespējas Latgalē

Dainis Mjartāns, Biedrības “Latgales tradicionālās kultūras centrs “Latgaļu sāta” pārstāvis

13.15-13.30Keramikas attīstības iespējas mūsdienās.

Valentīns Petjko, Latvijas Laikmetīgās keramikas centra  vadītājs

13.45-14.30Semināra rezumējums un diskusija

 2021. gada 14. janvāra semināra interesentus aicinām pieteikties interneta vietnē: https://ej.uz/14012021Mantojums.

25. janvārī seminārs “Tradīciju ilgtspēja: labās prakses piemēri” veltīts nemateriālā kultūras mantojuma praktiskajiem aspektiem. Seminārā piedalīsies kultūrvēsturniece, latviešu apģērba un apavu vēstures un valkāšanas tradīciju Latvijā pētniece Ieva Pīgozne, tekstilmāksliniece, audēja, rokdarbniece un skolotāja Annele Slišāne, māksliniece, mākslas vēsturniece un LMA lektore Evija Vasilevska, ādas apstrādes un zirglietu izgatavošanas meistare Irēna Baufale un Latvijas Nacionālā kultūras centra Tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena. Moderē Marika Zeimule, Kultūras ministrijas Ministra biroja vadītāja, Biedrības “Latgales tradicionālās kultūras centrs “Latgaļu sāta” valdes priekšsēdētāja un Līga Kondrāte, Ludzas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja.

Informācija interesentiem: Oskars Zuģickis, Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators, tālr.: 26565858, e-pasts: oskars@nvoc.lv

Pēdējās izmaiņas: 13.01.2021.