Noteikts jaunais valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmju sadalījums

18.12.2020.

No 2021. gada 1. janvāra ir noteikta jauna valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likme obligāti sociāli apdrošināmajām personām un personām, kuras valsts sociālajai apdrošināšanai pievienojušās brīvprātīgi. Noteikts arī attiecīgi cits likmes sadalījums pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem.

Minēto paredz ceturtdien, 17. decembrī, valdības sēdē pieņemtie “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem”.

Ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, tad obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju attiecīgi ir 23,59  % un 10,50 % (2018.-2020. gadā – 24,09 % un 11 %). Ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), jaunais procentu sadalījums ir 20,77 % un 9,25 % (2018.-2020. gadā – 21,31 % un 9,56 %).

Ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai persona ar invaliditāti – valsts speciālās pensijas saņēmējs, tad iemaksu likme sadalās – 21,94 % un 9,76 % (2018.-2020. gadā – 22,52 % un 10,12 %), ja darba ņēmējs ir nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā – 19,93 % un 8,87 % (2018.-2020. gadā – 20,40 % un 9,17 %). Savukārt, ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā – 17,24 % un 7,67 % (2018.-2020. gadā – 17,59 % un 7,91 %).

Tiem cilvēkiem, kuri būs brīvprātīgi pievienojušies pensiju apdrošināšanai, brīvprātīgo iemaksu likme būs vienāda ar obligāto iemaksu likmi pensiju apdrošināšanai, t.i., 23,91 % (2018.-2020. gadā – 24,50 %). Bet personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai, brīvprātīgo iemaksu likme 2021. gadā būs vienāda ar attiecīgajiem apdrošināšanas veidiem noteikto obligāto iemaksu likmju summu, t.i., 30,07 %.

 Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

 

Pēdējās izmaiņas: 18.12.2020.