11. decembra Preiļu novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

10.12.2020.

 PREIĻU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

 2020. gada 11. decembrī plkst. 9.00 attālināti – videokonferences veidā

DARBA KĀRTĪBA

  1. Par ēdināšanas nodrošināšanu pamatizglītību apgūstošajiem izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā
  2. Par Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Upīša ielā 5, Preiļi dzīvokļu īpašnieku aptauju Nr. 1/12/2020
  3. Par finansējuma sadalījumu vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem
  4. Par līguma slēgšanu

 Priekšsēdētāja                                                                                           Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 10.12.2020.