Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība platībā 1,69 ha Preiļu novada Preiļu pagastā, ar izpirkuma tiesībām uz divpadsmit gadiem lauksaimniecības vajadzībām

18.11.2020.

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0097 platībā 1,69 ha (kadastrālā vērtība 115,00 eur) Preiļu novada Preiļu pagastā, ar izpirkuma tiesībām uz divpadsmit gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 10.12.2020. iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada domes e- pastu dome@preili.lv. iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildus informācija – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tel. 65307328.

Pēdējās izmaiņas: 18.11.2020.