Latvijā un Lietuvā uzsākts projekts vēsturisko parku ūdenstilpņu atjaunošanā  un uzturēšanā

17.11.2020.

Preiļu novada dome sadarbībā ar Lietuvas partneriem – vides ekspertiem un Zarasai rajona pašvaldību ir uzsākusi projekta “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (SAVE PAST FOR FUTURE) realizēšanu. Projekts tiek īstenots ar mērķi palielināt to organizāciju kapacitāti, kuras ir iesaistītas vēsturisko parku un to ūdenstilpņu atjaunošanā un uzturēšanā Lietuvas ziemeļaustrumos un Latgalē, vēturiskajiem parkiem būt kā nozīmīgiem bioloģiskās daudzveidības objektiem, nodrošinot rūpīgu attieksmi pret vēsturi, dabas vērtībām un lauku ainavu.

Projektā uzsvars tiek likts uz vēsturisko teritoriju ainavas sakārtošanu un pielāgošanu bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai un uz teritoriju ūdens kvalitātes uzlabošanas darbiem. Projekta ietvaros tiks veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot, pārbūvējot un iztīrot ūdenstilpju sistēmas 3 parkos – Antalieptes klostera parkā, Kamarišķu muižas parkā (LT) un Preiļu muižas parkā (LV). Atjaunotās vietas parkos tiks papildinātas ar izglītības takām, kurās tiks izstrādātas interaktīvās āra apmācības programmas skolēniem par zaļo infrastruktūru, bioloģisko daudzveidību, kultūras mantojumu, atjaunošanas darbiem un nepieciešamību rūpēties par dabu.

Projektā iesaistīto organizāciju pārstāvju zināšanas un pieredze tiks stiprināta, organizējot pieredzes apmaiņas pasākumus ar profesionāļiem un pieredzējušiem jomas ekspertiem un aktīvu ieinteresēto pušu iesaistīšanos rekomendāciju izstrādē par bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu 8 Latvijas un Lietuvas parkos.

Lai izglītotu sabiedrību par lokālo un globālo ietekmi uz ūdens ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību vēsturiskajos parkos, tiks organizētas daudzveidīgas inovatīvas izglītojošās aktivātes sabiedrībai, skolēniem, pašvaldību speciālistiem, NVO un uzņēmējiem. 3 bezatkritumu (zero waste) festivālu laikā dalībnieki tiks iedrošināti apgūt, kā pārstrādāt atkritumus, būs pieejamas profesionālas lekcijas par ūdens piesārņojumu un ilgtspējīgu dzīvesveidu un nulles ietekmi uz ekosistēmām, praktiskās nodarbības, pētījumi.

Galvenais projekta rezultāts ir kopīgu pārvaldības pasākumu izstrāde, lai atjaunotu un uzlabotu bioloģiskās daudzveidības stāvokli vēsturiskajos parkos, kā arī organizēti dažādi izglītojoši pasākumi par dabas vērtībām vēsturiskajos parkos.

Projekts “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (SAVE PAST FOR FUTURE) Nr. LLI-476 tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmā 2014.–2020. gadam no 2020. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 57 790,31 eiro.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

 

Papildu informācija:

Inese Matisāne

projekta vadītāja

e-pasts: inese.matisane79@gmail.com

tālr.: 26315587

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tās nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

 

Pēdējās izmaiņas: 17.11.2020.