Noskaidrots Dienas aprūpes centra logo autors

29.10.2020.

Atzīmējot Dienas aprūpes centra (DAC) pastāvēšanas piecpadsmitgadi, Labklājības pārvalde aicināja Preiļu novada bērnus un jauniešus piedalīties iestādes Logo konkursā, zīmējumos atainojot savu redzējumu par DAC būtību – sociālo prasmju attīstība, izglītošana un brīvā laika pavadīšana  pensionāriem un invalīdiem, jaunajām māmiņām un skolas vecuma bērniem.  Ar konkursa palīdzību vēlējāmies aktualizēt un popularizēt DAC sniegto sabiedrībā balstīto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kā iespēju sociāli mazaizsargātām personām iekļauties sabiedrībā.

Kopumā tika saņemti 8 darbi no sešiem autoriem –  Envijas Skumbinas, Martas Rečas, Evelīnas Andersones, Andīnas Anspokas, Keitijas Patrīcijas Kokinas, Kristera Šņepsta. Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus iespēju robežās strādāt attālināti, tika nolemts arī logo vērtēšanu darba grupai uzticēt attālināti, tāpēc iesniegto logo attēli tika izsūtīti elektroniski.  Darba grupas locekļi – Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars, Preiļu novada domes Jaunatnes lietu speciāliste Sintija Ančeva, mākslas terapeite Natālija Rivža, ilggadēja Preiļu novada mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas mācību priekšmeta “Kompozīcija” skolotāja Veronika Smane (kas savulaik bijusi arī aušanas amata prasmes pasniedzēja DAC klientiem) un DAC sociālā darbiniece Astrīda Ūzuliņa katrs individuāli sniedza savu vērtējumu par piemērotākajiem logo.

Jau iesūtītajos vērtējumos izkristalizējās viens līderis, kurš tad arī tika atzīts par Logo konkursa uzvarētāju, un tieši DAC piecpadsmitgades dienā, 28.oktobrī, klātesot pašiem darbu autoriem, par atbilstošāko tika izvēlēts Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 7.d klases skolēna Kristera Šņepsta darbs, kurā atainots koks. Kā skaidroja pats darba autors, koks izvēlēts kā labestības simbols, un Dienas aprūpes centrs ir tās saknes, kas baro, balsta un audzē labestības koku. Labestības atpazīšanai Kristers izvēlējies koka stumbrā iezīmēt sirdi, bet zaļie bumbuļi koka vainagā esot modernizētas lapas, kas simbolizē daudzās aktivitātes, ko piedāvā DAC. Šis skaidrojums patiesi pārsteidza Labklājības pārvaldes darbiniekus, jo ļoti precīzi ataino to, ka tas ir sabiedrībā balstīts pakalpojums, uz ko pakāpeniski tiek pāriets valstiskā līmenī.

Tāpat, saskaņā ar nolikumu, Facebook profila apmeklētāji varēja noteikt tīkamāko darbu, balsojot par to. Šajā gadījumā lielākās simpātijas tomēr saņēma Andīnas Anspokas darbs, kura bija atainojusi sirdi savienojumā ar D burtu, par kuru savu vērtējumu sniedza 100 profila apmeklētāji.

Logo autoru sumināšanā Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars jauniešiem pateicās par izrādīto interesi, jo tieši šāda konkursa rezultātā pirms diviem gadiem pati Labklājības pārvalde tika pie sava logo, kurš, izceļoties ar savu vienlaikus oriģinalitāti un vienkāršību, kā arī tajā atspoguļotās domas dziļumu, ir patiesi pārsteidzis daudzus lietpratējus. Arī šī darba autors ir Kristers Šņepsts. Ne velti Kristera mākslinieciskās dotības ir tikušas novērtētas iepriekš arī citāda rakstura konkursos. Viņš ir Starptautiskā bērnu mākslas konkursa “Lidice” Latvijas kārtas laureāts 2016., 2017. un 2018.gadā, ieguvis 1.vietu Aizsardzības ministrijas izsludinātajā zīmēšanas un eseju konkursā “Zemessardzei 25”, 2018.gadā iegūta atzinība Raiņa muzeja “Jasmuiža” izsludinātajā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursā “Mana Latvija Raiņa dzejā”, kā arī gūti panākumi vairākos citos konkursos.

Kā norāda Dienas aprūpes centra vadītāja Liene Gžibovska, tuvākajā laikā iesniegtais logo tiks pilnveidots un turpmāk tiks izmantots pasākumu vizuālajā noformējumā, uz veidlapām, atzinībās, kā arī  vienojošā apģērbā dalībai sporta spēlēs.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks |
administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 04.11.2020.