Tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība platībā 2,6 ha Preiļu novada Aizkalnes pagastā uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām

13.10.2020.

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7644 002 0028 platībā 2,6 ha Preiļu novada Aizkalnes pagastā uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 20.10.2020., iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada domes e-pastu dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildus informācijai:
Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tel. 65307328

 

Pēdējās izmaiņas: 14.10.2020.