Tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība platībā 1,4 ha Preiļu novada Saunas pagastā uz trijiem gadiem lauksaimniecības vajadzībām

12.10.2020.

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7674 005 0161 platībā 1,4 ha Preiļu novada Saunas pagastā uz trijiem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 16.10.2020., iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada domes e-pastu dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācijai:
Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tel. 65307328

Pēdējās izmaiņas: 14.10.2020.