SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” izstrādāts protokola paraugs mājas vecākā ievēlēšanai

29.09.2020.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” informē, ka SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” mājaslapā – www.preilusaimnieks.lv – ir pieejams protokola paraugs mājas pilnvarotās personas jeb mājas vecākā ievēlēšanai. To var atrast sadaļā – IESNIEGUMU VEIDLAPAS: http://preilusaimnieks.lv/lv/info/iesniegumu-veidlapas

Lai veicinātu dzīvokļu īpašnieku iesaistīšanos savas daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanā, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina katrai daudzdzīvokļu mājai ievēlēt savas mājas pilnvaroto pārstāvi – mājas vecāko, kurš pārstāvēs konkrēto māju apsaimniekošanas jomā. Šis pilnvarotais pārstāvis sekos līdzi dzīvojamās mājas apsaimniekošanas darbu kvalitātei, parakstīs izpildīto apsaimniekošanas darbu aktus, informēs SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” par problēmām savā dzīvojamā mājā, kā arī saņems aktuālo informāciju par mājas apsaimniekošanu.

Turpmāk izpildīto apsaimniekošanas darbu aktus par pārskata mēnesi mājas vecākie varēs parakstīt, sākot no nākamā mēneša 25. datuma (par nepieciešamību parakstīt aktus mājas vecākie tiks informēti personīgi).

Inga Krekele,
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 29.09.2020.