Par apelācijas sūdzības nosūtīšanu Administratīvajai apgabaltiesai

28.09.2020.

Preiļu novada domes apelācijas sūdzība par Administratīvās rajona tiesas 2020. gada 25. augusta spriedumu administratīvajā lietā Nr. A420277919, kas ierosināta sakarā ar Aigara Zīmeļa pieteikumu par Preiļu novada domes 2019. gada 26. septembra lēmuma “Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu Preiļu novadā” atcelšanu, 2020. gada 28. septembrī ir nosūtīta izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai.

Pēdējās izmaiņas: 28.09.2020.