Preiļu pilsētas parkā divas dienas norisinājās ZZ Čempionāta rudens klašu dienas

23.09.2020.

Latvijā Rudens klašu dienām tika atlasītas kopumā 40 labākās klases pēc mājasdarbu vērtējumiem, kuras bija pieteikušās konkursam. No katra Latvijas reģiona – Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un Rīgas – ceļazīmi ieguva 8 klases. Preiļu pašvaldībai tika dota iespēja uzņemt 8 klases un rīkot Latgales rudens klašu dienas Preiļos.

21. septembrī Preiļu parkā noritēja daudz un dažādas aktivitātes skolēniem no Latgales 1.-8. klašu grupā. Preiļos bija ieradusies 7.c klase no Ludzas pilsētas ģimnāzijas un 5., 7., un 8. klase no Rugāju novada Eglaines pamatskolas.

22. septembrī aktivitātes veica 9.- 12. klašu grupa no Latgales – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 12. klase, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja 10. klase, Daugavpils 12. vidusskolas 11. klase un Indras pamatskolas 9. klase.

Kopā ar skolēniem darbojās vairāki ZZ čempionāta aktivitāšu vadītāji, mentori un atbalsta personas, kuri abu dienu laikā sniedza jauniešiem padomus, zināšanas, emocionālu atbalstu un neaizmirstamas sajūtas un emocijas darbojoties kopā.

Rudens klašu dienas mērķis ir, izmantojot dažādas neformālas aktivitātes, mācīties konfliktu risināšanas un attiecību veidošanu prasmes, atpazīt emocijas un izprast emocionālo paškontroli, iepazīt stresa cēloņus un izpausmes.

Skolēni caur dažādām aktivitātēm mācījās sadarboties, uzticēties, lūgt palīdzību, sniegt atbalstu, saliedēties, socializēties un būt visai klasei kopā kā vienam veselam. Visu iepriekš minēto jaunieši apguva dienas laikā caur četriem dažādiem un ļoti interesantiem, radošiem uzdevumiem. Pēc katras aktivitātes jaunieši kopā ar mentoru veica uzdevuma novērtēšanu – pārrunāja iegūto un saprasto aktivitātes laikā.

Preiļu novada pašvaldība un ZZ Čempionāta dalībnieki saka lielu ‘paldies’ SIA “Preiļu Saimnieks” par palīdzību nodrošināt daudzas tehniskās lietas, it īpaši paštaisītās izlietnes. Pateicamies arī Kultūras centra un pašvaldības darbiniekiem par iespēju uzņemt ciemiņus Preiļu parkā.

ZZ Čempionāta Rudens klašu dienas norit ciešā sadarbībā ar Veselības ministriju.

Sintija Ančeva,
Preiļu novada jaunatnes lietu speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.09.2020.