Talsu novada interešu izglītības jomas pedagogu pieredzes apmaiņas vizīte Preiļu novadā

23.09.2020.

18. septembrī Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā (Centrs) pieredzes apmaiņas vizītē viesojās TALSU novada bērnu un jauniešu centra pedagogi.

Dienas gaitā viesi iepazinās ar Centra darbību, tradīcijām un uzkrāto pieredzi interešu izglītības jomā, iepazinās ar nodarbību telpām, kā arī guva izpratni par interešu izglītības programmu īstenošanu Preiļu novadā. Direktora vietniece Anita Kolosova iepazīstināja viesus ar interešu izglītības programmu piedāvājumu un Preiļu novada Kopienas resursu centra aktivitātēm. Tikšanās aizritēja klausoties pedagogu  personīgās pieredzes stāstus, smeļoties idejas un iedvesmu turpmākajam darbam, diskutējot un veicinot pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņu.

Talsu kolēģi klātienē iepazinās arī ar Preiļu Robotikas klubu, ar interesi un apbrīnu klausījās kluba vadītāja Jura Erta stāstījumā par paveikto, audzēkņu sasniegumiem, kā arī par iespējām, ko sniedz darbošanās Robotikas klubā un kluba turpmākajiem plāniem.

Tikšanās laikā Preiļu novada Jauniešu centrā “Četri” tika pārrunātas jaunatnes darba aktualitātes. Jaunatnes lietu speciāliste Sintija Ančeva stāstīja par īstenotajiem projektiem, paveikto un ikdienas darbu, kā arī iepazīstināja ar jauniešu centra telpām. Viesi atzinīgi novērtēja paveikto un jaunatnes pulcēšanās vietas burvību.

Patiesu gandarījumu viesi guva apmeklējot Miniatūro karaļvalsti un leļļu galeriju, kā arī Moto&Metal NESTER CUSTOM mākslas galeriju.

Neplānota, bet interesanta un izglītojoša izvērtās saruna par Talsu ielu Preiļos – ar kādām ielām satiekas, kas īpašs atrodas, u.tml.

Pārbraucienā uz Aglonu, kur Talsu kolēģi apmeklēja Kristus Karaļa kalnu, Aglonas maizes muzeju un Aglonas baziliku, tika pārrunātas dažādu ikdienas problēmu risināšanas pieejas, ar kurām jāsaskaras interešu izglītības jomā. Šādas tikšanās ļauj izdarīt vērtīgus secinājumus un iedvesmoties turpmākajam darbam.

Aija Caune,
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore

Pēdējās izmaiņas: 23.09.2020.